Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zajęcia pozalekcyjne 2018/19

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień,
godzina

Sala

Klasa,
uczniowie

BEDNARCZYK MAŁGORZATA

„Razem z książką”  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

poniedziałek

13.00 – 14.00

s. 7c

klasa IIa i uczniowie klas młodszych

BESTFAL ANNA

Odyseja Umysłu

poniedziałek,

 8 lekcja

sala 28

1gr.z kl.VIIIc,

2 gr.z kl.VIb     

Repetytorium-
egzamin ósmoklasisty
z matematyki

poniedziałek,
 7 lekcja

od 17.09.18 do 10.04.2019

 

sala 4

 

VIIIa + VIIIc –gr. mniej zaawansowana

wtorek
0 lekcja  (7.10 - 7.55)

od 11.09.18
do 10.04.2019

sala 30

VIIIa + VIIIc –gr. bardziej zaawansowana

BIAŁOUS EWA

SKS

wtorek

9.40-10.40

korekcyjna,

boisko, korytarz

kl. I-III

czwartek

13.40-14.40

ĆWIEK EMIL

SKS

środa

13.35 – 14.35

czwartek
13.35 – 14.35

boisko, sala gimnastyczna

kl. IV - VIII

chłopcy

FALBIN JOLANTA

Odyseja Umysłu

poniedziałek

14.50-15.35

s. 28

kl. VIIIc

GIBCZYŃSKA JOANNA

Koło języka angielskiego - przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty

środa

7.00-7.45

s. 21

klasy VIII

GROŃSKI SZYMON

ZDW

Przygotowanie do konkursów

 

ZDW - matematyka

poniedziałek

7.15 - 8.00

(zamiennie)

 

wtorek

15.40 - 16.25

s. 30

 

 

s. 30

klasy IV

 

 

klasy IV

GRZEGORZEWSKA DOROTA

SKS

poniedziałek

12.30-13.30

s. 18

klasy III

piątek

13.35-14.35

s. 31

klasy

IV-V-VI

dziewczęta

JANKOWSKA MAGDALENA

Koło Biologiczne

wtorek 15:40-16:25

( 9 godzina lekcyjna)

s. 23

klasy VIII

(co dwa tygodnie)

Projekt Edukacyjny

klasa IV c ( co dwa tygodnie)

JAROSZ HANNA

Piesze Koło Turystyczne Pięćdziesiątki “Wycieczkoludki”

sobota - informacje szczegółowe
z tygodniowym wyprzedze-niem

 

Oferta dla uczniów z klas
 I-VIII

Koło turystyczne

wtorek
11.40-12.25

 

kl. IIb, Vb

ZDW

według potrzeb

 

kl. IIb

JAWORSKA JADWIGA

ZDW

środa

12.50- 13.35

s.17

kl. IIIa

KACZOROWSKA ROMA

“Spotkanie z książką”

czwartek / 8 godz. lekcyjna

sala 17

kl. Ia

KANTOR KRYSTYNA

Koło Eucharystyczne

środa
4 lekcja

Kościół

św. Mikołaja

kl. IIIb

KOŁODZIEJSKA ANNA

Koło małego odkrywcy

wtorek
5 lekcja

s. 7c

kl. II c

KONIECZNY MAŁGORZATA

Zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego

czwartek

9.50 – 10.35

stołówka

kl. V

KWAŚNA ELŻBIETA

Dziecięca Akademia Biblijno-Liturgiczna

środa
6 lekcja

kościół

św.

Mikołaja

kl. IIIa

LAMPKOWSKA AGNIESZKA

Odyseja Umysłu

poniedziałek
8 lekcja

s. 28

1gr.z kl.VIIIc,
2 gr.z kl.VIb     

Repetytorium- egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

 

środa -8 lekcja

s. 28

kl. VIIIb

Warsztaty teatralne (Koło Wszelkiego Tworzenia)
dla uczniów klas VII-VIII (nabór zakończony) - przygotowanie przedstawienia
z okazji Jubileuszu SP 50 w Gdańsku

soboty

9.00-12.00, s.24 lub duża sala gimnastyczna;
od 08.09.18
do 13.10 18

 

uczniowie klas VI-VIII

Przygotowanie do konkursów polonistycznych

środa, 7.00

(wg harmonogram-mu konkursów)

s. 28

IVe,VIb,VIIa,VIId,VIIIb

LASZKIEWICZ-PASYMOWSKA VIOLETTA

Przygotowanie do konkursów historycznych

poniedziałek - 9 godzina lekcyjna

s. 20

kl. V - VIII

LECHOCKA EWELINA

Przygotowanie do konkursów z języka polskiego
i zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego

środa
7 lekcja

s. 17

kl. Vb, Vc

wtorek
2  lekcja

kl. Vd

MAZUR BARBARA

Kółko plastyczne

czwartek
3 lekcja

 

0, I-III

MAZUR HALINA

III edycja Maratonu Matematycznego klas II i III

12.45- 13.30

s. 2

kl. II i III

Gazetka piątoklasisty 
„Na czasie”- cyklicznie on-line

MĄDRASZEWSKA KAROLINA

Zajęcia taneczne
„Street dance”

wtorek

12.30-13.15

s. 18

Dzieci ze świetlicy

Koło taneczno-teatralne

poniedziałek

10.45-11.30

 

chętni

klasy IVa, b, c

MIKUCZYŃSKA KAROLINA

Zajęcia wspierające rozwój ucznia doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz pisania

wtorek

16.30 - 17.15

 

chętni

klasy IVa,b,c

MOSTOWIAK MAŁGORZATA

Koło jęz. angielskiego

poniedziałek

9.15-10.00

świetlica

uczniowie ze świetlicy

MRÓZ ELŻBIETA

Klub Miłośników Książki

piątek

1lekcja

s. 4

kl. IV e

NETTER-CYRTA KATARZYNA

Konsultacje przygotowujące uczniów kl.VIII
do egzaminu ósmoklasisty

środa,
1. lekcja,
8.00-8.45
od 19.09.18
do 10.04.2019

s.4

kl. VIIIc

 

Konsultacje przygotowujące uczniów kl.VIII
do egzaminu ósmoklasisty

środa,
9. lekcja, 15.40-16.25
od 19.09.18
do 10.04.2019

s.24

klasa VIIIa

Warsztaty teatralne (Koło Wszelkiego Tworzenia)
dla uczniów klas VII-VIII (nabór skończony) ) - przygotowanie przedstawienia
z okazji Jubileuszu SP 50 w Gdańsku

soboty

9.00-12.00
od 08.09.18
do 13.10 18

s.24 lub duża sala gimnastyczna

uczniowie klas VII i VIII

Przygotowanie do konkursów przedmiotowych z j. polskiego

piątek

10.45 – 11.30

lub środa
7.45 – 8.00

czytelnia lub stołówka
s. 24

kl. IVd, VIc, VIIb, VIIIa,VIIIc

PRUS ANNA

Basen

środa

14.10- ok.17

---

kl. Ib

RYBACKA LIDIA

Koło plastyczne

piątek

11.30-12.30

świetlica

uczniowie ze świetlicy

SCHULZ EMILIA

Konsultacje
z matematyki
dla dzieci cudzoziemskich

 

środa
8 lekcja
14:50-15:35

s. 27

kl. Va i Vd

Gazetka piątoklasisty “Na czasie”- okazjonalnie online

 

SMEJA ANNA

Basen

wtorek

14.10- ok.17

----

kl. Ia

SPŁOCHARSKA-PACHOLCZYK KRYSTYNA

Kreatywne zabawy twórcze

środa

8.00-8.45

s. 17

uczniowie ze świetlicy
kl. III - V

SZYMAŃSKA EWELINA

Koło języka angielskiego

poniedziałek 15.40-16.25

s. 21

klasy VII

Spotkania Szkolnego Koła Caritas

środa
12.25 – 12.50

s. 21

członkowie SKC z kl. IV - VIII

Przygotowanie oprawy muzycznej mszy św. Z okazji jubileuszu

piątek
8.00

s. 17

kl. VII

TRZASKOŚ MAJA

Koło Młodego Przyrodnika

piątek

11.40 -12.25

s. 17

kl. II

TUBEK ELŻBIETA

Koło Matematyczne

czwartki

12. 50 - 13.35

s. 7c

kl. III

TYMOSIEWICZ ANNA

Zajęcia terapeutyczne
z elementami arteterapii

wtorek
8.00 – 9.00

gab. psycho-loga

kl. VI - VIII

URBAŃSKA RENATA

Konsultacje

 z matematyki przygotowujące

do egzaminu ósmoklasisty

poniedziałek

8. godz. lek.

s.27

kl. VIIIb

WACHULSKI GRZEGORZ

Zespół gry na dzwonkach

poniedziałek 13.40-14.20

sala 29

kl. IV - VII

Chórek szkolny

czwartek 16.30-17.15

sala 29

kl. IV - VIII

Klasyczna przerwa muzyczna

czwartek 12.30-12.50

s. 29

kl. IV - VIII

WASIAK KAROLINA

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w ramach SKS

poniedziałek 11.3012.30

boisko , sala korekcyjna , korytarz

kl. III - V

piątek
13.35 -14.35

WIELGOŁASKA ELŻBIETA

Koło taneczno-teatralne

poniedziałek

10.45-11.30

stołówka

uczniowie ze świetlicy

WITKOWSKA-SOLISZKO ALEKSANDRA

Koło przyrodniczo-ekologiczne

środa

11.40-12.25

s. 7c

klasy IV

WOJDYGA MAŁGORZATA

Konsultacje z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

piątek

10.45-11.30

s.7 c

kl. VIIIb

ZABŁOCKA ANNA

Koło przyrodniczo - geograficzne. Przygotowanie do konkursów

czwartek 8.00

s. 6

kl. IV - VIII

ZYCH-WASIELEWSKA MARZENA

Warsztaty teatralne dla uczniów klas VII-VIII(nabór skończony) - przygotowanie przedstawienia
 z okazji Jubileuszu SP 50 w Gdańsku

soboty,

g.9.00-12.00
od 08.09.18
do 13.10.18

s.24 lub duża sala gimnastyczna

uczniowie kl.VII i VIII

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook