Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

       14 listopada 2018 roku godz. 14.00 odbędzie się wojewódzki konkurs z matematyki. Jego celem jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz pobudzanie ich do twórczego myślenia i rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Na etapie szkolnym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej i jej rozszerzeniu ( cały materiał od klasy 4 do 8 ) . Zestaw zadań konkursowych może zawierać zadania otwarte oraz zamknięte. Czas rozwiązywania zadań na etapie szkolnym wynosi 60 minut.

Dodatkowo na etapie rejonowym i wojewódzkim obowiązują treści wyszczególnione w poniższych punktach:

a) rozwiązywanie zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności;

b) układanie i rozwiązywanie układów równań stopnia pierwszego;

c) wykonywanie obliczeń zegarowych i kalendarzowych o podwyższonym stopniu trudności;

d) rozwiązywanie zadań, polegających na obliczaniu pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych i ostrosłupów prostych, o podwyższonym stopniu trudności.

Aby wziąć udział w etapie szkolnym, koniecznym jest pobranie i uzupełnienie komputerowo KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KONKURSU, która znajduje się poniżej, i przekazanie jej swojemu nauczycielowi matematyki do poniedziałku 29 PAŻDZIERNIKA 2018r.

 

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

I - szkolny 14 listopada 2018 roku godz. 14.00 - szkoła macierzysta ucznia

II - rejonowy 14 stycznia 2019 roku godz. 14.00-  według przypisanych rejonów

III - wojewódzki 15 marca 2019 roku godz. 12.00 - Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni (pl. św. Andrzeja 2 81-168 Gdynia)

 

Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:

1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. matematyki,

2) najwyższą pozytywną ocenę roczną/końcową klasyfikacyjną z przedmiotu objętego konkursem,

3) zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku,

4) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook