Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

dla uczniów  szkół podstawowych od klasy IV województwa pomorskiego

w roku szkolnym 2018/2019

 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działa II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Pestalozziego 7/9
 2. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych od klas IV regulują łącznie:
 3. Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019,
 4. Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 5. W regulaminie używane są następujące określenia:

SKK – Szkolna Komisja Konkursowa

RKK – Rejonowa Komisja Konkursowa

WKK – Wojewódzka Komisja Konkursowa

Zgłoszenie szkoły do konkursu

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie online FORMULARZA ZGŁOSZENIA SZKOŁY dostępnego na stronie internetowej WKK www.2lo.gda.pl (zakładka "Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe") w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2018 r. z adresu email dyrektora szkoły.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest zamieszczenie nazwy szkoły na liście szkół zgłoszonych do konkursu w dniu 12 października 2018 r. na stronie internetowej WKK.

Terminy konkursów

 

Ustala się trzy stopnie konkursów w następujących terminach:

STOPIE

DATA

MIEJSCE

szkolny

16 listopada 2018 r.

godz. 14:00

Szkoła uczestnika zgłoszona do konkursu

rejonowy

16 stycznia 2019 r.

godz. 14:00

Siedziba właściwej Komisji Rejonowej – zgodnie z tabelą na str. 4-5 niniejszego regulaminu

wojewódzki

5 marca 2019 r.

godz. 12:00

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:

II Liceum Ogólnokształcące

im. dr. W. Pniewskiego

ul. Pestalozziego 7/9   80-445 Gdańsk

I stopień – eliminacje szkolne

 1. W I stopniu (szkolnym) konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych może wziąć udział każdy uczeń/uczennica z klas 4 - 8 szkoły podstawowej.
 2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK) wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu” (Załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu). Karta zgłoszenia musi być podpisana przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczennica i przez rodzica (prawnego opiekuna).

Podpis rodzica automatycznie jest zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w Internecie.

 1. Eliminacje szkolne odbędą się dnia 16 listopada 2018 r. o godzinie 14.00.
 2. Przewodniczący WKK przygotowuje zestaw zadań konkursowych i przesyła je do dnia 15 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail dyrektora zgłoszonej szkoły.
 3. Jeśli szkoła nie otrzyma zestawu zadań do godziny 13.00, dnia 15 listopada 2018 r. Przewodniczący SKK jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego WKK drogą e-mailową konkurs.ang@gmail.com.
 4. Zestaw zadań konkursowych składać się może z zadań zamkniętych, otwartych, sprawdzających umiejętność czytania, znajomość słownictwa i gramatyki lub wiedzy na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.
 5. Czas rozwiązywania zadań na stopniu szkolnym wynosi 60 minut.
 6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, innych pomocy naukowych ani urządzeń elektronicznych.
 7. Na stopniu szkolnym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) z rozszerzeniem do poziomu A2+/B1[1].
 8. Szkolne Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają Protokół (załącznik nr 4, do Ramowego regulaminu) ze stopnia szkolnego konkursu. Przewodniczący SKK przekazują Przewodniczącemu właściwej Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK), do 21 listopada 2018 następujące dokumenty:
 9. Protokół z posiedzenia SKK,
 10. Sprawdzone arkusze tylko tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu,
 11. Wypełnione elektronicznie „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tylko tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu;
 12. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji II stopnia do szczególnych potrzeb ucznia zakwalifikowanego do udziału w II stopniu konkursu, jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.
 13. Każda szkoła, która przeprowadziła eliminacje szkolne, jest zobowiązana do przesłania protokołu ze stopnia szkolnego do właściwej RKK, bez względu na kwalifikacje swoich uczniów.
 14. SKK przesyłają protokół zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (na adres e-mail przewodniczącego RKK właściwej komisji rejonowej – patrz tabela z wykazem komisji rejonowych).
 15. Kopie protokołu przesłanego do RKK, SKK pozostawia w swojej dokumentacji.
 16. Po zweryfikowaniu przez RKK prac uczniowskich ze stopnia szkolnego, przewodniczący poszczególnych komisji rejonowych do dnia 30 listopada 2018 r. ogłaszają listę uczniów zakwalifikowanych do II stopnia konkursu na stronie internetowej siedziby RKK.
 17. W uzasadnionych przypadkach (zbyt mała liczba uczestników II stopnia w danym rejonie, a zbyt duża w innym rejonie) WKK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian (innego podziału uczestników w stopniu rejonowym). Informacje na temat ewentualnych zmian będą się znajdowały na stronach internetowych RKK.
 18. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników konkursu przechodzą do II stopnia uczniowie, którzy otrzymali, co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych.

II stopień - rejonowy

 1. Eliminacje II stopnia (rejonowego) odbędą się 16 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w wyznaczonych siedzibach komisji rejonowych.

 

Wykaz Rejonowych Komisji Konkursu

Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
od klas IV województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

Nr rejonu

Rejon obejmuje

Miasto-rejon

Siedziba i Przewodniczący RKK

1.

Gdańsk, szkoły publiczne z dzielnic:

Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm, Jasień, Kokoszki, Letnica, Młyniska, Oliwa, Orunia Górna, Śródmieście, Strzyża, Suchanino, Tysiąclecia, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz, Wzgórze Mickiewicza, Zaspa

GDAŃSK 1

Szkoła Podstawowa nr 45

(dawne Gimnazjum nr 26)

ul. Traugutta 92

80-226  Gdańsk

Tel. 58 341 02 33

www.gim26.gda.pl

 

Agnieszka Wietecha

agawie7@o2.pl  

2.

Gdańsk, szkoły publiczne z dzielnic:

VII Dwór, Górki Zachodnie, Jelitkowo, Krakowiec, Nowy Port, Olszynka,  Przeróbka, Przymorze, Rudniki, Siedlce, Stogi, Wejhera, Wyspa Sobieszewska, Żabianka

 

powiat kartuski, powiat gdański

GDAŃSK 2

Szkoła Podstawowa nr 45

ul. Matki Polki 3A

80-251 Gdańsk

Tel. 58 341 47 13

www.sp45gdansk.pl

 

Anna Deluga

annadeluga@gmail.com

3.

powiaty: wejherowski, pucki,

Reda

WEJHEROWO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Teodora Bolduana 
II Liceum Ogólnokształcące 
Szkoła Podstawowa nr 11 
Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo
tel.  58 738 63 33  

www.zso2wejherowo.pl/

Izabela Polańska

izabela.polanska@zso2wejherowo.pl

4.

Gdynia – szkoły z dzielnic: Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Wielki Kack, Karwiny, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomio-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka

Sopot

GDYNIA 1

IX Liceum Ogólnokształcące

Im. Marszałka J. Piłsudzkiego

Orłowska 57, 81-001 Gdynia

Tel. 58 661-43-63

https://www.lo9.gdynia.pl/index.php

Beata Grasza

beatamariag@wp.pl

5.

Gdynia – szkoły z dzielnic: Kamienna Góra, Działki Leśne, Śródmieście, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły.

 

Rumia

GDYNIA 2

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Krasickiego 28

81-385 Gdynia
Tel.  58 620-69-43

www.sp18.gdynia.pl    

Izabela Sykulak

Izabela.sykulak@wp.pl

6.

powiaty: lęborski, słupski, m. Słupsk

KOBYLNICA

Zespół Szkół Samorządowych
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Główna 63

76-251 Kobylnica
Tel:59 8415212

www.zsskobylnica.pl

Anna Kowalczyk

annakonkurs@wp.pl

7.

powiaty: malborski, nowodworski, sztumski, kwidzyński, starogardzki, tczewski

MALBORK

Szkoła Podstawowa nr 9

Pl. Narutowicza 15

82-200 Malbork
Tel.  55 272 22 53

www.sp9malbork.com

Grażyna Szymula

grazasz.sp9@gmail.com

8.

powiaty: bytowski, człuchowski, chojnicki, kościerski

CHOJNICE

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Dworcowa 6

89-620 Chojnice 

Tel.  52 397 49 66

www.sp3.chojnice24.pl

Aleksandra Szkudlarz

aleksandraszkudlarz@interia.pl   

9.

Gdańsk: Osowa, Piecki-Migowo, Matarnia,

Gdańsk: wszystkie szkoły niepubliczne

GDAŃSK 3

Szkoła Podstawowa nr 1

Ul. Poli Gojawiczyńskiej 10

80-286 Gdańsk

http://www.sp1gda.edu.pl/?

Agata Głuszak

sp1gda@wp.pl

 

 1. Przewodniczący WKK przygotowuje zestaw zadań konkursowych i przesyła do Przewodniczących RKK do dnia 15 stycznia 2019 r. pocztą (usługa POCZTEX) na adres szkoły będącej siedzibą RKK.
 2. Jeśli szkoła (siedziba RKK) nie otrzyma zestawu zadań do godz. 00 dnia 15 stycznia 2019 r. Przewodniczący RKK jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego WKK drogą mailową.
 3. Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających umiejętność czytania lub słuchania, znajomość słownictwa
  i gramatyki oraz wiedzy na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych
  (w tym różnic językowych między odmianą brytyjską i amerykańską).
 4. Na stopniu rejonowym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) z rozszerzeniem do poziomu B1+.
 5. Czas rozwiązywania zadań na stopniu rejonowym wynosi 90 minut.
 6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, innych pomocy naukowych, ani urządzeń elektronicznych.
 7. Prace uczniów są kodowane.
 8. Uczeń uczestniczący w konkursie powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 9. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 5, do Ramowego regulaminu) ze stopnia rejonowego konkursu przedmiotowego. Przewodniczący RKK przekazują Przewodniczącemu WKK, do dnia 21 stycznia 2019 r. następujące dokumenty:
 10. protokół z posiedzenia RKK,
 11. Sprawdzone prace (arkusze) tylko tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu,
 12. „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu,
 13. Informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji III stopnia do szczególnych potrzeb ucznia zakwalifikowanego do udziału w III stopniu konkursu, jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.
 14. Przewodniczący RKK przesyła protokół wraz z pracami uczniów na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:

II Liceum Ogólnokształcące

 1. dr. W. Pniewskiego

Ul. Pestalozziego 7/9

80-445 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Języka Angielskiego Szkoły Podstawowe

 

 1. Przewodniczący RKK przesyła protokół również drogą elektroniczną przewodniczącemu WKK na adres: konkurs.ang@gmail.com
 2. Kopie protokołu przesłanego do WKK, RKK pozostawia w swojej dokumentacji.
 3. Z II stopnia (rejonowego) spośród uczestników każdego konkursu przechodzą do III stopnia (wojewódzkiego) uczniowie, którzy otrzymali, co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach rejonowych.
 4. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, przewodniczący WKK do 25 stycznia 2019 r. ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia konkursu, na stronie siedziby WKK (2lo.gda.pl )
 5. Przewodniczący RKK sporządza „Sprawozdanie z przebiegu konkursu”, czyli dokumentację statystyczną z konkursu stopnia szkolnego i rejonowego według podanego wzoru (załącznik nr 3 do Ramowego regulaminu) i przesyła ją pocztą elektroniczną do dnia 16 lutego 2019 r. na adres Przewodniczącej WKK: angielski_sp@cen.gda.pl.

 

 

III stopień – wojewódzki

 1. Eliminacje III stopnia (wojewódzkiego) odbędą się 5 marca 2019 r. o godz. 12oo w siedzibie WKK: II Liceum Ogólnokształcące im. dr. W. Pniewskiego w Gdańsku, przy ul. Pestalozziego 7/9
 2. Przewodniczący WKK przygotowuje zestaw zadań konkursowych.
 3. Na stopniu wojewódzkim obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) z rozszerzeniem do poziomu B1+/B2.
 4. Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających umiejętność czytania, słuchania, pisania, znajomość słownictwa i gramatyki oraz znajomość wymowy wyrazów, jak również wiedzy na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych (w tym różnic językowych między odmianą brytyjską i amerykańską); może również zawierać zadania do materiału audiowizualnego.
 5. Czas rozwiązywania zadań na stopniu wojewódzkim wynosi 90 minut.
 6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, innych pomocy naukowych, ani urządzeń elektronicznych.
 7. Prace uczniów są kodowane.
 8. Uczeń uczestniczący w konkursie powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną
  lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 9. Przewodniczący WKK do dnia 12 marca 2019 r. dostarcza wojewódzkiemu koordynatorowi ds. konkursów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku do zatwierdzenia protokoły (załącznik nr 6 do Ramowego regulaminu) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów, podpisane przez przewodniczących i członków WKK. Przewodniczący WKK przesyła również protokoły pocztą elektroniczną. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji w porządku malejącym. Za prawidłowość danych odpowiada Przewodniczący WKK.
 10. Protokoły z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów III stopnia (wojewódzkiego) zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu 5 dni roboczych, od ich otrzymania.
 11. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
 12. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
 13.  
 14. Przewodniczący WKK po otrzymaniu zatwierdzonych list laureatów i finalistów ogłasza
  je niezwłocznie na stronie internetowej siedziby WKK (www.2lo.gda.pl).

 

Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych

 1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje poszczególnych stopni, w terminie do 3 dni roboczych, od dnia ogłoszenia wyników danego stopniach.
 2. Przegląd pracy konkursowej odbywa się po wcześniejszym przesłaniu stosownej wiadomości drogą mailową do przewodniczącego komisji odpowiedniego stopnia w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora konkursu, w miejscu i o czasie wskazanym przez przewodniczącego odpowiedniej komisji.
 3. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń
  w zakresie sprawdzania i oceniania prac:

Zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego rodzice (opiekunowie prawni):

 1. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego RKK; decyzja zespołu jest ostateczna,
 2. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej; zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego WKK; decyzja zespołu jest ostateczna,
 3. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds. Konkursów. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli danego przedmiotu niebędących członkami WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna. Zespół rozpatruje zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej, a nie dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy.
 4. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów.
 5. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia wniesienia odwołania.

Literatura pomocnicza*

 

 1. Podręczniki do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej zatwierdzone do użytku szkolnego przez MEN (wykaz dostępny na: men.gov.pl)
 2. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman-Pearson Education
 3. Longman WordWise Dictionary, Longman-Pearson Education
 4. Summers D., Longman Dictionary of English Language and Culture, Longman-Pearson Education
 5. Lucantoni P., Practice Tests Plus KET, Longman-Pearson Education
 6. Aravanis R., PET Practice Tests Plus, Longman-Pearson Education
 7. Barker C., Boost Your Vocabulary 1-3, Pearson Education Limited,
 8. Evans V., Dooley J., Grammarway 2-3, Express Publishing
 9. Murphy R., English Grammar In Use, Cambridge University Press
 10. Vince M., Elementary Language Practice, Intermediate Language Practice, MacMillan
 11. Przydatne linki:

*Powyższe pozycje są jedynie przykładami dostępnych źródeł informacji, nie stanowią wyczerpującej listy literatury do przygotowania się do konkursu.

 

Dorota Suchacz

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

 

[1] Wg skali CEFR.

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook