Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Uczniowie!

Wkrótce odbędzie się wojewódzki konkurs historyczny , którego celem jest :

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych,
 • rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
 1. Konkurs przedmiotowy z historii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z przedmiotu.

Eliminacje wojewódzkie polegają na rozwiązaniu testu zawierającego zadania zamknięte, otwarte, w tym rozszerzonej odpowiedzi oraz na analizie materiałów źródłowych

Zachęcamy do udziału uczniów klas V-VIII Aby wziąć udział w etapie szkolnym, konieczne jest pobranie i uzupełnienie komputerowo KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KONKURSU, która znajduje sie na stronie Kuratorium „załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu  ,i przekazanie jej nauczycielowi historii do 4 pażdziernika 2018 roku .


Konkurs odbywa się w trzech etapach:

Stopień

Eliminacje

I - szkolny

22.10.2018 r.  godz. 14.00 szkoły macierzyste

II - rejonowy

11.01.2019 r.  godz. 14.00 szkoły z Tabeli 1

III - wojewódzki

01.03.2019 r.  godz. 12.00 SP nr 2 Gdańsk

 

.  Proponowany wykaz literatury uzupełniającej dla uczniów:

 

 1. Etap szkolny:
 2. a) Podręczniki do szkół podstawowych;
 3. b) Szkolny atlas historyczny, Wydawnictwo Demart, Warszawa, wydania różne.

 

 1. Etap rejonowy:
 2. a) Mały słownik historii Polski, Warszawa 1991;
 3. b) P. Jasienica, Polska Piastów, wydania różne;
 4. c) P. Jasienica, Polska Jagiellonów, wydania różne;
 5. d) S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, wydania różne;
 6. e) H. Samsonowicz, Historia Polski do 1795, wydania różne;
 7. f) R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, wydania różne.

 

 1. Etap wojewódzki:
 2. a) N. Davies, Boże igrzysko, Kraków 1999;
 3. b) N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998;
 4. c) H. G. Wells, Historia świata, wydania różne.
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook