Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Rekrutacja wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 50 na 27 finał WOŚP rozpoczęta :) !

Limit miejsc - dla 25 uczniów, decyduje kolejność zgłoszeń. Do 15 listopada należy dostarczyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, adresem zamieszkania, numerem telefonu oraz zdjęciem. Zdjęcie musi spełniać następujące warunki: format JPG, wymiary min. 800x600 pikseli. Fotografia musi też przedstawiać całą twarz. Zdjęcie należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Pakiet dokumentów  przynosimy do opiekunek SU - p. Ani Bestfal (s.30), p. Agnieszki Lampkowskiej (s.28) lub do p. Joli Falbin (biblioteka).

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook