Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 do 17.00. Korzystają z niej uczniowie klas 0 - III.

 

Zajęcia prowadzą i sprawują stałą, profesjonalną opiekę  doświadczeni nauczyciele:

 • Joanna Gibczyńska
 • Renata Kąkol
 • Elżbieta Kowalczyk
 • Karolina Mądraszewska
 • Małgorzata Mostowiak
 • Halina Nasuro
 • Lidia Rybacka
 • Maja Trzaskoś
 • Elżbieta Wielgołaska

Świetlica składa się z dwóch pomieszczeń. Wyposażona jest  w nowe stoliki i  krzesełka przystosowane do wzrostu dzieci.  Dysponuje zabawkami, grami planszowymi, klockami.

 

Wszystkie zajęcia prowadzone na terenie świetlicy mają na celu:

 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie postaw społecznych w czasie zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i kultywowania tradycji narodowych i świątecznych,
 • kształtowanie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych uczniów,
 • ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi oraz wyrabiane spostrzegawczości,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka.

W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy. Wykorzystują ciekawe pomoce dydaktyczne, aby dziecko miało możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każą sferę swojej osobowości.


W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy szkolnej prowadzone są z dziećmi:

 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia muzyczne,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia tematyczne (zgodnie z harmonogramem planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy szkolnej na dany rok szkolny).

Wszystkie zajęcia dają uczniom możliwość korzystania z czynnego wypoczynku, rozwijania własnych zainteresowań i zdolności oraz wyrównywania braków programowych i pokonywania trudności w nauce. Uwzględniamy też zajęcia kształtujące rozwój umysłowy uczniów, są to m. in.: składanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno - dydaktycznych.

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook