Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO w szkole

RODO w Szkole

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem  Danych Państwa i Państwa  Dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater  ul. Grobla IV / 8; 80 - 837 Gdańsk

Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie, poprzez email na adres: sp50@wp.pl, Telefon/Fax: 58 301 18 48

 

Po co potrzebne są nam Państwa dane osobowe?

Dane Państwa i Państwa Dzieci są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z potrzebami  Dziecka, kontrolować jego obecności, oceniać i wpisywać oceny do dziennika, mieć możliwość kontaktowania się z Państwem, pokazywać sukcesy Państwa Dziecka na szkolnej stronie internetowej i na Facebooku.

 

Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa Dziecka będziemy przetwarzać w okresie Jego nauki w naszej Szkole, a także archiwizować przez okres ustalony przez przepisy prawa.


Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych bez wyrażenia odpowiedniej zgody.

 

Komu powierzamy Państwa dane?

Jednymi instytucjami, którym powierzamy dane osobowe  są: osoby dbające o zdrowie Dzieci w naszej Szkole.

 

Do czego służy monitoring?

Monitoring w szkole służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Szkoły.

 

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook