Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Obiady

OBIADY
Prosimy w grudniu dokonywać wpłat za bieżący miesiąc (grudzień).
Za styczeń dokonujemy wpłat od 1 stycznia 2019.

===================================================================================

Szanowni Państwo! W związku ze zmianą programu dotyczącą żywienia dzieci w szkołach uprzejmie prosi się o:

  • Terminowe wpłacanie opłat za obiady na konto bankowe  nr konta : 29124012681111001038397708 BANK PEKAO  z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, za jaki jest dokonywana wpłata.
  • Wpłacać kwotę dokładną jaka jest podana na stronie szkoły, w zakładce „obiady”.
  • Zgłaszać nieobecność dziecka na obiedzie osobiście, telefonicznie 58-301-18-48 wew.28 lub e-mailem na adres: Izabella.sp50@wp.pl
  • Nie robić samodzielnie odpisów za nieobecności (odpisy trzeba uzgodnić z Panią Izabelą  Trajdos).
  • Nie zaokrąglać wpłacanej kwoty
  • Niezapłacenie w terminie za obiady będzie skutkować naliczaniem odsetek przez program.
PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Z dniem 1 września 2018 roku ulega zmianie opłata dzienna za wyżywienie i wynosić będzie 3,80. Od dnia 30 stycznia 2017 roku odpłatności za obiady wyłącznie na rachunek bankowy do 10. każdego miesiąca.

 

CENA OBIADÓW

STYCZEŃ - 83,60 zł

LUTY - 38,00 zł

MARZEC - 79,80 zł

KWIECIEŃ - 60,80

MAJ - 76,00 zł

CZERWIEC - 49,40 zł

 

Bank Pekao S.A.: 29 1240 1268 1111 0010 3839 7708

 

Na przelewie zamieszczamy imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który regulujemy należność. Potwierdzenie dokonania przelewu prosimy przesłać na adres:  Izabella.sp50@wp.plWszelkie sprawy związane z obiadami (zgłaszanie odpisów, przesyłanie potwierdzenia przelewu na konto) prosimy  kierować na adres: Izabella.sp50@wp.pl

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook