Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Nasza szkoła

Jesteśmy:

SZKOŁĄ Z 50-LETNIĄ TRADYCJĄ,

PRZYJAZNĄ DZIECKU,

DBAMY

O WYSOKĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA

I WYCHOWANIA NASZYCH UCZNIÓW,

O ICH ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

 

OFERUJEMY:
 • kameralne warunki nauki w atmosferze życzliwości,
 • naukę języków obcych od kl. 0,
 • bardzo dobre warunki do rozwijania sprawności fizycznej i ruchowej (sala gimnastyczna, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, nowe boisko sportowe z placem zabaw dla najmłodszych),
 • naukę pływania na basenie,
 • lekcje informatyki od klasy I,
 • dodatkowe zajęcia z edukacji regionalnej według autorskich programów: „Mieszkam w Gdańsku” (kl. I – III) i „Gdańsk dawniej i dziś” (kl. IV – VI) realizowanych jako innowacja pedagogiczna,
 • wiele innych ciekawych programów autorskich,
 • możliwość rozwijania uzdolnień i ciekawego spędzania wolnego czasu na zajęciach pozalekcyjnych,
 • współpracę z innymi szkołami w Europie, m.in. w ramach programu „Comenius”,
 • właściwe przygotowanie do sprawdzianu zewnętrznego w kl. VI oraz  do kontynuowania nauki w gimnazjum.

 

ZAPEWNIAMY:
 • poczucie bezpieczeństwa, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, pedagoga, logopedy, terapeutów,  pielęgniarki szkolnej,
 • zajęcia w świetlicy szkolnej od 7.00 do 17.00,
 • gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy,
 • smaczne i tanie obiady przygotowane w szkolnej kuchni,
 • naukę w estetycznych, dobrze i nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych,
 • zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu i stanowiskiem pracy dla każdego ucznia,
 • naukę w nowoczesnej pracowni językowej wyposażonej w tablicę interaktywną,
 • możliwość korzystania z czytelni multimedialnej  i biblioteki,
 • udział w zajęciach profilaktycznych i sportowych.

 

ORGANIZUJEMY:
 • comiesięczne spotkania z rodzicami, prelekcje i wykłady dla rodziców,
 • festyny rodzinne integrujące społeczność szkolną,
 • liczne konkursy i zawody szkolne, międzyszkolne,
 • atrakcyjne wycieczki,  wyjazdy edukacyjne na Zielone i Błękitne Szkoły,
 • wspólne wyjścia do teatrów, kin, muzeów, na wystawy i spotkania,
 • uroczystości, święta, zabawy klasowe i szkolne,
 • tradycyjne „Tygodnie zdrowia i ekologii”, „Dni Gdańska”,  „Dzień sportu” itp.,
 • różnorodną pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (stypendia, darmowe obiady, podręczniki, bilety,  objęcie programami charytatywnymi),
 • konsultacje nauczycieli przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego,
 • własne wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów z klas I – VI.

 

ZAPRASZAMY:
 • na różnorodne zajęcia kół zainteresowań,
 • do aktywnej działalności w Samorządzie Uczniowskim, kole Caritas, PCK,
 • na zajęcia sportowe, rekreacyjne, profilaktyczno – terapeutyczne,
 • do prezentacji swoich talentów i umiejętności na scenie szkolnej,
 • do uczestnictwa w różnorodnych projektach edukacyjnych i konkursach.

 

Możemy pochwalić się wieloma sukcesami,  nasi uczniowie:
 • osiągają  wysokie wyniki  ze sprawdzianu zewnętrznego (jesteśmy w pierwszej dziesiątce gdańskich szkół publicznych),
 • są laureatami wielu konkursów, olimpiad przedmiotowych i zwycięzcami zawodów sportowych.
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook