Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja / przedmiot

1.

Dorota

Chojna

dyrektor

2.

Teresa

Wrotkowska

wicedyrektor

3.

Mirosława Szymczyk wicedyrektor

NAUCZYCIELE W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM:

4.

Małgorzata

Bednarczyk

pedagog

5.

Anna

Bestfal

matematyka

6. Ewa Białous wychowanie fizyczne
7. Joanna Borkowska wychowawca świetlicy (urlop)
8. Dorota Chojna język niemiecki, doradztwo zawodowe, WDŻ
9. Marta Czarnecka wychowanie przedszkolne
10. Emil Ćwiek wychowanie fizyczne
11.

Jolanta

Falbin

nuczyciel bibliotekarz

12. Joanna Gibczyńska język angielski
13.

Justyna

Grabowska - Dziuba

informatyka (urlop)

14.

Dorota

Grzegorzewska

wychowanie fizyczne

15.

Lucyna

Hasse

terapia pedagogiczna

16.

Magdalena

Jankowska

przyroda, biologia

17.

Hanna

Jarosz

nauczanie zintegrowane

18.

Jadwiga

Jaworska

nauczanie zintegrowane

19.

Roma

Kaczorowska

religia

20. Krystyna Kantor (s. Bolesława) religia
21. Natalia Kacprzak gimnastyka korekcyjna
22.

Renata

Kąkol

wychowawca świetlicy

23. Anna Kołodziejska nauczanie zintegrowane
24.

Małgorzata

Konieczny

język angielski

25.

Elżbieta

Kowalczyk

wychowawca świetlicy

26.

Ewa

Krawczyńska

wychowanie przedszkolne

27. Elżbieta Kwaśna (s. Martyna) religia
28. Agnieszka Lampkowska język polski
29.

Violetta

Laszkiewicz-Pasymowska

historia

30.

Ewelina

Lechocka

język polski

31. Barbara Mazur plastyka, technika
32.

Halina

Mazur

wychowawca świetlicy

33.

Karolina

Mądraszewska

wychowawca świetlicy

34.

Karolina

Mikuczyńska

Język polski

35.

Łukasz

Mikuczyński

matematyka

36.

Małgorzata

Mostowiak

wychowawca świetlicy

37. Elżbieta Mróz plastyka, technika
38.

Katarzyna

Netter-Cyrta

język polski

39.

Krystyna

Spłocharska -Pacholczyk

nauczyciel wspomagający, kl. VIc

40.

Anna

Prus

nauczanie zintegrowane

41.

Lidia

Rybacka

wychowawca świetlicy

42.

Anna

Smeja

nauczanie zintegrowane

43. Emilia Schulz matematya
44.

Ewelina

Szymańska

język angielski

45.

Mirosława

Szymczyk

nauczyciel bibliotekarz

46. Maja Trzaskoś nauczanie zintegrowane
47.

Elżbieta

Tubek

nauczanie zintegrowane

48.

Anna

Tymosiewicz

psycholog

49.

Renata

Urbańska

matematyka

50. Grzegorz Wachulski muzyka
51. Kamil Warpas historia / WOS
52.

Karolina

Wasiak

wychowanie fizyczne

53.

Elżbieta

Wielgołaska

wychowawca świetlicy

54

Aleksandra

Witkowska-Soliszko

chemia

55.

Małgorzata

Wojdyga

język angielski

56.

Anna

Zabłocka

geografia

57.

Małgorzata

Zięba-Szmaglińska

język niemiecki

58.

Marzena

Zych-Wasielewska

język polski / logopeda

 

Wykaz klas i ich wychowawców:

 

Klasy 0-III:

Klasa

Wychowawca

0 A

Marta Czarnecka

Ewa Krawczyńska

I A

Anna Smeja

I B Anna Prus
II A Maja Trzaskoś
II B Hanna Jarosz
II C Anna Kołodziejska
III A Jadwiga Jaworska
IIIB Elżbieta Tubek

 

Klasy IV-VII:

Klasa

Wychowawca

IV A

Karolina Mikuczyńska

IV B

Łukasz Mikuczyński

IV C

Magdalena Jankowska
IV D Dorota Grzegorzewska
IV E Elżbieta Mróz
V A Emilia Schulz
V B Karolina Wasiak
V C Ewelina Lechocka
V D Małgorzata Konieczny
V E Violetta Laszkiewicz - Pasymowska

VI A

Marzena Zych - Wasielewska

VI B

Agnieszka Lampkowska

VI C

Barbara Mazur
VII A Anna Bestfal
VII B Katarzyna Netter - Cyrta
VII C Anna Zabłocka
VII D Aleksandra Witkowska - Soliszko
VIII A Emil Ćwiek
VIII B Małgorzata Wojdyga
VIII C Joanna Gibczyńska

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook