Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kadra pedagogiczna

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja / przedmiot

1.

Dorota

Chojna

dyrektor

2.

Teresa

Wrotkowska

wicedyrektor

3.

Mirosława Szymczyk wicedyrektor

NAUCZYCIELE W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM:

4.

Małgorzata

Bednarczyk

pedagog

5.

Anna

Bestfal

matematyka

6. Ewa Białous wychowanie fizyczne
7. Joanna Borkowska wychowawca świetlicy (urlop)
8. Dorota Chojna język niemiecki, doradztwo zawodowe, WDŻ
9. Marta Czarnecka wychowanie przedszkolne
10. Emil Ćwiek wychowanie fizyczne
11.

Jolanta

Falbin

nuczyciel bibliotekarz

12.

Elżbieta

Formela

edukacja dla bezpieczeństwa

13. Joanna Gibczyńska język angielski
14.

Justyna

Grabowska - Dziuba

informatyka (urlop)

15.

Szymon

Groński

matematyka

16.

Dorota

Grzegorzewska

wychowanie fizyczne

17.

Lucyna

Hasse

terapia pedagogiczna

18.

Magdalena

Jankowska

przyroda, biologia

19.

Hanna

Jarosz

nauczanie zintegrowane

20.

Jadwiga

Jaworska

nauczanie zintegrowane

21.

Roma

Kaczorowska

religia

22. Krystyna Kantor (s. Bolesława) religia
23. Natalia Kacprzak gimnastyka korekcyjna
24.

Renata

Kąkol

wychowawca świetlicy

25. Anna Kołodziejska nauczanie zintegrowane
26.

Małgorzata

Konieczny

język angielski

27.

Elżbieta

Kowalczyk

wychowawca świetlicy

28.

Ewa

Krawczyńska

wychowanie przedszkolne

29.

Maria

Krzeczkowska

fizyka

30. Elżbieta Kwaśna (s. Martyna) religia
31. Agnieszka Lampkowska język polski
32.

Violetta

Laszkiewicz-Pasymowska

historia

33.

Ewelina

Lechocka

język polski

34. Barbara Mazur plastyka, technika
35.

Halina

Mazur

wychowawca świetlicy

36.

Karolina

Mądraszewska

wychowawca świetlicy

37.

Karolina

Mikuczyńska

język polski

38.

Małgorzata

Mostowiak

wychowawca świetlicy

39. Elżbieta Mróz plastyka, technika
40.

Katarzyna

Netter-Cyrta

język polski

41.

Anna

Prus

nauczanie zintegrowane

42.

Lidia

Rybacka

wychowawca świetlicy

43.

Anna

Smeja

nauczanie zintegrowane

44. Emilia Schulz matematya
45. Krystyna Spłocharska-Pacholczyk nauczyciel wspomagający, kl. VIc
46.

Ewelina

Szymańska

język angielski

47.

Mirosława

Szymczyk

nauczyciel bibliotekarz

48. Maja Trzaskoś nauczanie zintegrowane
49.

Elżbieta

Tubek

nauczanie zintegrowane

50.

Anna

Tymosiewicz

psycholog

51.

Renata

Urbańska

matematyka

52. Grzegorz Wachulski muzyka
53. Kamil Warpas historia / WOS
54.

Karolina

Wasiak

wychowanie fizyczne

55.

Elżbieta

Wielgołaska

wychowawca świetlicy

56

Aleksandra

Witkowska-Soliszko

chemia, przyroda

57.

Małgorzata

Wojdyga

język angielski

58.

Anna

Zabłocka

geografia, przyroda

59.

Małgorzata

Zięba-Szmaglińska

język niemiecki

60.

Marzena

Zych-Wasielewska

język polski / logopeda

 

Wykaz klas i ich wychowawców:

 

Klasy 0-III:

Klasa

Wychowawca

0 A

Marta Czarnecka

Ewa Krawczyńska

I A

Anna Smeja

I B Anna Prus
II A Maja Trzaskoś
II B Hanna Jarosz
II C Anna Kołodziejska
III A Jadwiga Jaworska
IIIB Elżbieta Tubek

 

Klasy IV-VII:

Klasa

Wychowawca

IV A

Karolina Mikuczyńska

IV B

Jolanta Falbin

IV C

Magdalena Jankowska
IV D Dorota Grzegorzewska
IV E Elżbieta Mróz
V A Emilia Schulz
V B Karolina Wasiak
V C Ewelina Lechocka
V D Małgorzata Konieczny
V E Violetta Laszkiewicz - Pasymowska

VI A

Marzena Zych - Wasielewska

VI B

Agnieszka Lampkowska

VI C

Barbara Mazur
VII A Anna Bestfal
VII B Katarzyna Netter - Cyrta
VII C Anna Zabłocka
VII D Aleksandra Witkowska - Soliszko
VIII A Emil Ćwiek
VIII B Małgorzata Wojdyga
VIII C Joanna Gibczyńska

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook