Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Historia szkoły

1958/1959 - 1968/1969
 • W roku szkolnym 1958/1959 powstała na starówce, w sercu Gdańska przy ulicy Grobla IV Szkoła Podstawowa nr 50. Kierownictwo powierzono Romanowi Truszczyńskiemu.
 • Dzięki ofiarności rodziców uzupełniono gabinety szkolne, bibliotekę. Powstały koła zainteresowań: historyczne, geograficzne, biologiczne.
 • Na terenie „50” odbywa się Spartakiada Tysiąclecia.
 • Od pierwszych chwil istnienia szkoły uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach, np. na Hel, do Krakowa, Zakopanego, Malborka.
 • Po raz pierwszy nagrodzono najlepszych uczniów tarczami „Wzorowego Ucznia”. Na zakończenie każdego roku szkolnego liderów zaczęto wpisywać do „Złotej Księgi”.
 • 18 czerwca 1966 roku to dzień szczególny. Wtedy przekazano szkole sztandar ufundowany przez Zakład Opiekuńczy – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne i nadano imię Emilii Plater. Na murach budynku umieszczono tablicę pamiątkową, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

 

1969/1970 - 1979/1980
 • Przez wiele lat istniały w szkole klasy sportowe. Na lekcjach wychowania fizycznego oraz zajęciach Szkolnego Koła Sportowego uczniowie systematycznie doskonalili       umiejętności gry w piłkę ręczną. Nauczycielom wychowania fizycznego udało się odkryć wiele talentów sportowych. Znakomici zawodnicy zdobyli mnóstwo odznaczeń, wyróżnień i pucharów, byli zawsze w czołówce, jak głoszą zapisy w kronice szkolnej. Zdobyli między innymi złoty medal w Mistrzostwach Gdańska i wicemistrzostwo Gdańska szkół podstawowych.
 • Kontynuowano spotkania z marynarzami m/s Emilia Plater, podczas których uczniowie słuchali opowieści o pracy na morzu i egzotycznych portach.
 • Do tradycji szkoły należały doroczne uroczystości przyjęcia do grona społeczności szkolnej pierwszoklasistów.
 • Dzięki współpracy z Lingwistą – Oświatą powstał pierwszy w mieście gabinet lingwistyczny.
 • Uczniowie biorą udział w akcji wspierającej budowę Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.
 • Wielu uczniów to członkowie drużyny harcerskiej. W pomieszczeniach dawnej kotłowni powstaje harcówka z prawdziwego zdarzenia.

 

1980/1981 - 1990/1991
 • Szkoła stawia sobie coraz wyższe wymagania. Wdraża do twórczej samodzielnej pracy, rozwija uzdolnienia. Nasi uczniowie znajdują się na listach finalistów olimpiad przedmiotowych.
 • Do tradycji szkoły należą cotygodniowe wypady turystyczne. Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach. Wiele klas wyjeżdża do Zielonych Szkół.
 • Przez kilka lat organizowano „Ligę klas” będącą pozytywną formą   rywalizacji w różnych obszarach.
 • Jak zwykle uroczyście obchodzi się Dzień Patronki. Tradycją stają się występy Sceny Szkolnej, podczas których uczniowie wszystkich klas mogą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne z różnych dziedzin.
 • Pod kierunkiem sióstr dominikanek corocznie przygotowywane są Jasełka.

 

1991/1992 - 2001/2002
 • Nowym wyzwaniem dla szkoły stała się dbałość o szeroko rozumianą czystość środowiska. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom realizujemy treści  ekologiczne poprzez włączenie ich i eksponowanie w programach różnych przedmiotów nauczania oraz na zajęciach świetlicowych. Bierzemy udział w światowych akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”. Dbamy o tereny zielone wokół szkoły, organizujemy konkursy wiedzy ekologicznej, uczymy jak segregować odpady, gromadzimy i propagujemy literaturę o tematyce ekologicznej.
 • W 1997 roku rozpoczęto tworzenie klas a później grup międzyklasowych realizujących rozszerzony (15-godzinny) program nauczania języka niemieckiego.
 • W roku szkolnym 1998/1999 „50” obchodzi czterdzieste urodziny.
 • Corocznie na jej terenie odbywają się Wigilie dla ubogich i samotnych.
 • Kontynuowane są wyjazdy do Zielonych i Błękitnych szkół w Schodnie, Władysławowie, Kątach Rybackich.
 • Corocznie zbieramy pieniądze w akcji „Góra Grosza”.
 • Kolejny odruch serca to udział w „Zbiórce dla domu” – niesiemy pomoc dzieciom polskiego pochodzenia na Litwie.
 • 9 grudnia 2000 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny, który na stałe  zagościł w tradycji szkoły. Ten niecodzienny projekt doskonale integruje społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli. Daje wiele radości tym dużym i małym.
 • W szkole przyjęto priorytet prozdrowotny.  Rozpoczęto realizację Szkolnego Programu Edukacji Zdrowotnej. Zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie uczą się w oparciu o autorski „Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym”.
 • Rok szkolny 2000/2001 to osiągnięcia sportowe – I miejsce w Mistrzostwach Gdańska w piłce koszykowej i II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym.
 • W 2001 r. uczniowie po raz pierwszy przystępują do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Umiejętności i odnoszą sukces.
 • W 2001 rozpoczęliśmy pracę metodą projektu edukacyjnego, która stała się ulubiona przez uczniów.

 

2002/2003 - 2008/2009
 • Kolejne roczniki szóstoklasistów przystępują do sprawdzianu umiejętności i uzyskują doskonałe wyniki w skali miasta, województwa i kraju.
 • Uczniowie zdobywają laury w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Wielu za wybitne osiągnięcia nagradzanych jest Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Kontynuujemy  tradycje Festynów Rodzinnych, podczas których odbywają się dyktanda rodzinne, potyczki matematyczne, rozgrywki sportowe. Szkołę odwiedzają znane postaci: aktor Jerzy Gudejko, rysownik Zbigniew Jujka, dyrektor ZOO Michał Targowski, prezydent Paweł Adamowicz, prof. Andrzej Januszajtis.
 • Od 2003 r. z dużym powodzeniem realizowane są programy autorskie, miedzy innymi program edukacji regionalnej dla klas I – III „Mieszkam w Gdańsku” i dla klas IV – VI „Gdańsk dawniej i dziś”, które uznane zostały za innowacje pedagogiczne.
 • W 2005 r. uzyskujemy dwa Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie standardu IV i VI.
 • W 2008 r. „Pięćdziesiątka” jako jedna z pierwszych 18 szkół w Polsce uzyskuje Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w ramach Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia i Europy.
 • Prężnie działa szkolne koło „Caritas”, niosąc pomoc chorym, ubogim i cierpiącym.
 • „Pięćdziesiątka uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”.
 • Odnosimy wiele osiągnięć sportowych, między innymi dwukrotnie I miejsce w Mistrzostwach Gdańska w piłce koszykowej, III miejsce w wojewódzkich igrzyskach młodzieży w piłce koszykowej i III miejsce w Mistrzostwach Gdańska w piłce siatkowej, również dwukrotnie w mistrzostwach tenisa stołowego oraz III i IV miejsce w Mistrzostwach Gdańska w „Dwa ognie usportowione”.
 • W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa nr 50 obchodzi półwiecze istnienia.
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook